twitter
RSS not configured
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 Jan

Pažnja je veoma kompleksan pojam koji se razvija od samog rođenja dece. Organizujemo rad sa različitim materijalom koji pospešuje razvoj pažnje i koncentracije i utiče na poboljšanje motivacije za rad kao i na kvalitet rada dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Radionice su posebno koncipirane i baziraju se na različitim segmentima pažnje.

Comments Off on Razvoj pažnje i koncentracije

Comments are closed.